Privacy

PRIVACYVERKLARING

VMax Cards respecteert de privacy van de bezoekers van de website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Het opstellen van doelstellingen voor het uitvoeren van rechten

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems apparaten, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van de Website om de volgende gebruikersvoorwaarden te gebruiken.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, tot een nieuwe versie de huidige versie gepubliceerd.


Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook “de website”): VMax Cards
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): VMax Cards, gevestigd te Zuid-Scharwoude, kvk-nummer: 85181234.

Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website de gegevens en informatie die bedoeld worden niet gebruiken voor commerciële, of openbare transacties, dan wel voor commerciële transacties en in het bijzonder gebruiken voor ongevraagde verkoopaanbiedingen.

Artikel 3 – De inhoud van de website
Alle afbeeldingen, teksten, commentaren, afbeeldingen, videobeelden, geluiden, alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden kunnen alle technische applicaties die gebruikt worden kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, herhaling, gebruik van aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel van slechts een onderdeel ervan, met instructies van de technische toepassingen, zonder schriftelijke instructie van de ten strengste verboden. Indien de beheerder niet directe actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.


Artikel 4 – Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
· de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken van het bekijken van de volledige inhoud van een gedeelte van de website
· alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan van strijd is met nationale wetgeving van strijd is met internet-etiquette
· de website tijdelijk niet beschikbaar hebben updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor storingen, storingen, problemen van het uitvoeren van een website, waardoor de website van een functionaliteiten niet toegankelijkheid is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf tegen alle andere maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
· vanwege het gebruik van de website van diensten toegankelijk via internet
· vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacybeleid
De beheerder is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de website. U zult zich gebruiken van elke actie tegen de beheerder als gevolg.

Indien de beheerder betrokken is bij een getekend als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dienten gevolgen en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door VMax Cards en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd als een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden gevormd, met aan de hand van een identificator zoals een naam, een nummer, locatiegegevens, een online identificator van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de natuurlijk, fysiologische, , economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie van wissing van zijn persoonsgegevens van beperking van de hem betreffende verwerking, het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten door contact opnemen met ons op te nemen via info@vmax-cards.nl.

Ieder verzoek om een ​​identiteitsbewijs te worden verplicht, een aanvraag voor een identiteitsbewijs Binnen 1 maand na hete verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. afhankelijk van de termijn van de en het aantal van de komende termijn nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
In het geval van wetgeving van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen uitgevoerd na een wettelijk en wettelijk verzoek van die plannen, later deze persoonsgegevens onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot de website, zal het verplicht karakter van deze informatie aangeven op het moment van vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
U kunt aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@vmax-cards.nl

Alle persoonlijke persoonlijke persoonsgegevens van een ander gebruik van elke daad die een aanval op persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij nat wordt bepaald.

Artikel 11 – Cookies
1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website kan worden bezocht. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te beginnen.
2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het blijven van sessie- en inloginformatie.
– Geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze van kunnen de communicatie en informatievoorziening van onze website voor bezoekers. We kunnen niet zien wie onze websites bezoeken van welke pc het bezoek ontvangen.
3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
– Geen overige cookies
4. Wanneer u onze website gebruikt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en -post/cookies#faq


Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de producten op de website kunnen geen rechten worden onttleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief verplicht bij geschillen over deze voorwaarden, behoudt wanneer hier een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Max Boon, info@vmax-cards.nl